Hệ thống nhận diện thương hiệu là những hình ảnh, biểu tượng mang đặc trưng của doanh nghiệp, gợi sự liên tưởng của khách hàng. Hệ thống nhận diện thương hiệu mang tính nhất quán, đồng bộ; tạo sự khác biệt của thương hiệu này với thương hiệu khác.

Một hệ thống nhận diện thương hiệu ấn tượng, chuyên nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng sự tin tưởng với đối tác, làm nổi bật nét đặc trưng của doanh nghiệp bạn và thu hút  khách hàng.

 

Thiết kế thương hiệu

Thiết kế thương hiệu

 

Thiết kế nhận diện thương hiệu tại MMS
Một hệ thống nhận diện thương hiệu thường bao gồm: những yếu tố nhận biết cơ bản: logo, màu sắc chủ đạo, đồng phục; dấu hiệu nhận biết trên các tài liệu văn phòng; dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao bì sản phẩm.

 MMS sẽ giúp bạn xác định một hệ thống nhận diện thương hiệu riêng, nhất quán và đồng bộ. Hãy để MMS cùng bạn xây dựng một hệ thống nhận diện ấn tượng và chuyên nghiệp.

Bảng báo giá nhận diện thương hiệu

 

Hãy để MMS cùng bạn xây dựng một website chuyên nghiệp và ấn tượng!