Thiết kế poster

Posted by Chi in 0 bình luận

Poster là một ấn phẩm quảng cáo, thường được thiết kế và in trên khổ lớn. Để đạt hiệu quả tốt nhất về truyền thông, một poster cần phải được đầu tư từ khâu ý tưởng, hình ảnh đến nội dung thông điệp và in ấn hoàn thành.    Poster xây dựng đẳng cấp của […]

Những đối tác của climax