Thế nào là một website chất lượng? Các tiêu chí đánh giá web?

Posted by MMS in , 0 bình luận

Đối với khách hàng không chuyên về công nghệ thông tin rất khó để lựa chọn một công ty thiết kế web phù hợp, có lẽ yếu tố khó khăn nhất đối với khách hàng đó là không biết được những tiêu chí căn bản nào để đánh giá đúng về chất lượng một website, […]

Những đối tác của climax